Giriş Yap Login
  | 
Kayıt Ol Register
  | 
Twitter ile Gir Twitter Login

Şifre Sıfırla Reset Password
Giriş Yap Login
  | 
Kayıt Ol Register
  | 
Twitter ile Gir Twitter Login

Giriş Yap Login
  | 
Kayıt Ol Register
  | 
Twitter ile Gir Twitter LoginGiriş Yap Login
  | 
Kayıt Ol Register
  | 
Twitter ile Kaydol Twitter Registration
YENİ KAYIT NEW RECORDING

1
2
3
4
5
6
özet bilgi (TÜRKÇE) description (TURKISH)
en fazla 30 karaktermaximum 30 characters
en fazla 200 kelimemaximum 200 words
anahtar kelimeleri virgül ile ayırınız (,)seperate tags with commas (,)
özet bilgi (İNGİLİZCE) description (ENGLISH)
en fazla 30 karaktermaximum 30 characters
en fazla 200 kelimemaximum 200 words
anahtar kelimeleri virgül ile ayırınız (,)seperate tags with commas (,)
sınıflandırma bilgisi categorization

haritadan konum işaretleyin mark the location on the map
kapak görseli yükleyin upload your cover image
ses dosyanızı yükleyin upload your sound file
Bu sesi paylaş: Share this sound with:
Bu sesi paylaş: Share this sound with:
Bu sesi paylaş: Share this sound with:
İLETİŞİM CONTACT
Her türlü soru, tavsiye ve hata bildirimlerinizi bu form vasıtasıyla yapabilirsiniz. You can use this form to contact us with your questions, recommendations, and problem notifications.


Soundsslike Projesi

Soundsslike haritası, Pınar Çevikayak Yelmi’nin Koç Üniversitesi’nde, danışmanlığını Doç. Dr. Nina Ergin, Doç. Dr. Sertaç Kakı ve Doç. Dr. Asım Evren Yantaç’ın yaptığı İstanbulun Sesleri konulu doktora araştırması kapsamında, Hüseyin Kuşcu tarafından geliştirildi.

İstanbul’un Sesleri projesi (https://soundscapeofistanbul.ku.edu.tr), günlük alışkanlıkların kentsel doku ile ilişkisini işitsel bir perspektif yoluyla kurarak, kültürel sesler konusundaki farkındalığı ve toplum bilincini artırmayı amaçlıyor. Pek farkında olmasak da günlük hayatımızın ve kültürümüzün ayrılmaz parçaları olan sesler, somut olmayan kültürel miras açısından ise eşsiz bir öneme sahiptir. Kayıt altına alınmayan veya arşivlenmeyen sesler, ne yazık ki yok olup giderler. Özellikle İstanbul gibi dinamik bir şehrin yaşayışı, dolayısıyla da sesleri hızla değiştiği için şehrin ses sembollerinin korunması, kültürel hafızanın ve kültürel kimliğin sürdürülebilirliği açısından önemli ve gereklidir.

İstanbul’un Sesleri projesi kapsamında, günümüz İstanbul’unun sembolik sesleri yapılan anket ve röportajlar doğrultusunda belirlendi ve 2015 senesi boyunca gerçeğe en yakın işitsel deneyim sağlayacak teknik donanımla kaydedildi. Kaydedilen bütün sesler Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde oluşturulan bir dijital koleksiyon ile herkesin erişimine açıldı (http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/SOI).

Soundsslike projesi, İstanbul’un Sesleri koleksiyonunu daha da genişletmek adına başlatıldı. Soundsslike projesi, İstanbul’daki korunmaya değer bulunan tüm seslerin paylaşılabileceği ve ilgilenen herkesin katkıda bulunabilecekleri interaktif bir platform olarak hayata geçirildi. Projenin en temel amacı ise; kentsel ve kültürel seslere olan farkındalığı artırırken, bu seslerin korunmasını kolektif bir çalışmaya dönüştürmek.

Proje, ayrıca Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) bünyesinde açılan Günlük Sesler sergisinde sunuluyor. Soundsslike haritasına katılımcılar tarafından yüklenen sesler de sergi ortamında dinlenebiliyor ve bu sayede katılımcılar da serginin bir parçası haline geliyor. 

The Soundsslike Project

The Soundsslike map, which is created under a research project titled The Soundscape of Istanbul conducted by Pınar Çevikayak Yelmi during her doctoral studies, supervised by Assoc. Prof. Nina Ergin, Assoc. Prof. Sertaç Kakı and Assoc. Prof. Asım Evren Yantaç, is developed by Hüseyin Kuşcu.

The Soundscape of Istanbul project (https://soundscapeofistanbul.ku.edu.tr) approaches everyday traditions and daily urban life from a sonic perspective and aims to increase public awareness of cultural sounds. Sounds are inevitable parts of our daily lives and our cultures. Also, sounds are of great importance in terms of intangible cultural heritage. Sounds that are not protected or archived get lost forever. In a dynamic city such as Istanbul, daily life and urban sounds change rapidly. Therefore, it is significant and necessary to protect cultural soundmarks of the city to sustain cultural identity and cultural memory.

In The Soundscape of Istanbul project, sound symbols of Istanbul were determined according to an online survey and interviews that we conducted. These characteristic urban sounds were recorded with professional equipment throughout the year 2015. The collection of “The Soundscape of Istanbul” is publicly accessible at Koç University Suna Kıraç Library (http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/SOI).

Soundsslike project is initiated in order to expand this sound collection. In this project, an interactive platform was developed in which anyone can record and upload sounds. The main aim of the project is to raise public awareness of urban and cultural sounds and to protect these sounds as a collective work.

The Soundsslike project is also presented with all our sound recordings as well as participants' recordings as an interactive installation in Everyday Sounds exhibition in Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (RCAC). 

İstanbul’un Sesleri Doktora Tezi Projesi
Proje Sahibi
Pınar Çevikayak Yelmi, Koç Üniversitesi
Tez Danışmanları
Nina Ergin, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
Sertaç Kakı, İTÜ, Müzik Teknolojileri Bölümü
Asım Evren Yantaç, Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
Proje Desteği
Koç Üniversitesi Tohumlama Fonu (2014-2016)
İstanbul’un Sesleri Koleksiyonu
Dijital Koleksiyon Desteği
Hüseyin Eşki, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
Ses Kayıtlarında Emeği Geçenler
Uğur Yelmi, Hande Yılmaz, Büşra Gizem Vayvay, Gökçe Elif Baykal, Aslı Aykaya, Dorukcan Yolaçan, Aybüke Akgül, Cevat Mert Dökümcü, Tolunay Öndül, Yasemin Kapu
Projeyi Destekleyen Kurumlar
Mixer (Soundwalk Atölyeleri)
Studio X İstanbul (Söyleşi)
Koleksiyonu Belirlemede Katkısı Olanlar
Anket katılımcıları, Soundwalk atölyeleri katılımcıları
Soundsslike Online Arşivi
Yazılım Geliştirme
Sponsor
Koç Üniversitesi
Ses Kayıtları ile Katkıda Bulunanlar
Korkmaz Çakar (TRT Ses Efektörü)
ANAMED Sergisi Mekansal Yerleştirme
Soundsslike Yerleştirmesi Geliştirme
Yerleştirme için Destek Verenler
Güncel Kırlangıç, Giray Yıllıkçı, KUAR, Koç Üniversitesi
Sergi Sponsorları
Dolby Atmos, Extreme Audio ve Pana Film Stüdyoları
The Soundscape of Istanbul PhD Project
Project Owner
Pınar Çevikayak Yelmi, Koç University
Supervisors
Nina Ergin, Koç University, Archaeology and History of Art Department
Sertaç Kakı, ITU, Music Technologies Department
Asım Evren Yantaç, Koç University, Media and Visual Arts Department
Grant
Koç University Seed Fund (2014-2016)
The Soundscape of Istanbul Collection
Digital Collection Support
Hüseyin Eşki, Koç University Suna Kıraç Library
Contributors to Field Recordings
Uğur Yelmi, Hande Yılmaz, Büşra Gizem Vayvay, Gökçe Elif Baykal, Aslı Aykaya, Dorukcan Yolaçan, Aybüke Akgül, Cevat Mert Dökümcü, Tolunay Öndül, Yasemin Kapu
Supporting Institutions
Mixer (Soundwalk Workshops)
Studio X Istanbul (Talk)
Contributors to Collection Determination
Survey participants, Soundwalk workshops participants
Soundsslike Online Archive
Software Development
Sponsor
Koç University
Contributors with recordings
Korkmaz Çakar (TRT Sound Effector)
RCAC Exhibition
Soundsslike Installation Development
Contributors to Installation
Güncel Kırlangıç, Giray Yıllıkçı, KUAR, Koç University
Exhibition Sponsors
Dolby Atmos, Extreme Audio ve Pana Film Studios

Tema Haritası Thematic Map
Konum Haritası Spatial Map
Zoom
+
-